Data wydania: 26.01.2012 r. Przegląd prasy - media o Kościele

RZECZPOSPOLITA  

Rzeczpospolita: Kto sprawdzi, czy telewizja o. Rydzyka jest dyskryminowana [Kamila Baranowska]  

Posłowie PiS mają przedstawić na wspólnym posiedzeniu Komisji Kultury i Komisji do spraw Kontroli Państwowej projekt uchwały w sprawie zlecenia NIK kontroli w KRRiT - donosi na łamach "Rzeczpospolitej" Kamila Baranowska. Posłowie PiS zarzucają KRRiT podjęcie w sprawie koncesji dla Telewizji Trwam decyzji politycznej. W kwestiach wykonania budżetu NIK może kontrolować Radę wyłącznie na wniosek Sejmu, jednak biorąc pod uwagę arytmetykę sejmową, złożony projekt ma małe szanse powodzenia. 12 lat temu NIK kontrolował już proces koncesyjny w KRRiT dla Radia Maryja i wówczas wykazano dyskryminację Radia Maryja przy przydzielaniu częstotliwości radiowych - czytamy w "Rzeczpospolitej".

powrót do spisu treści

Rzeczpospolita: Boją się obudzić w trumnie [Rozmowa z ks. Sławomirem Zarębą]  

W "Rzeczpospolitej" rozmowa Michała Płocińskiego z ks. Sławomirem Zarębą na temat hiszpańskich kibiców piłkarskich, którzy domagają się tego, aby ich prochy zostały po śmierci rozsypane na boisku ulubionego klubu. Duchowny przypomina, że rozsypywanie prochów jest zdecydowanie niezgodne z wiarą katolicką.

Ks. Zaręba wspomina także o coraz większym zainteresowaniu kremacją zwłok w Polsce. "Choć zabrzmi to trywialnie, niektórym ludziom towarzyszy obawa, że mogą przeżyć śmierć kliniczną i że potem obudzą się w trumnie pod ziemią. Wolą więc zostać skremowani" - tłumaczy duchowny.

powrót do spisu treści

Rzeczpospolita: Spór o Holokaust w Rostowie [Tatiana Serwetnyk, Piotr Jendroszczuk]  

Sprzed pomnika Ofiar Nazizmu w Rostowie nad Donem zniknęła tablica informująca, że w tym miejscu zginęły tysiące Żydów. Z inicjatywy lokalnych władz zastąpiła ją nowa, na której o zamordowanych Żydach nie ma nawet słowa - dowodzą dziennikarze "Rzeczpospolitej". Pod adresem władz miasta postawiono oskarżenia o celowe fałszowanie historii - Kongres Żydów żąda przywrócenia poprzedniej tablicy i zamierza to wymóc na władzach drogą sądową.

powrót do spisu treści

GAZETA WYBORCZA  

Gazeta Wyborcza: Kościół, lewica, monolog [Katarzyna Wiśniewska]  

Katarzyna Wiśniewska na łamach "Gazety Wyborczej" wspomina o najnowszym numerze miesięcznika "Znak", zatytułowanym: "Kościół, lewica, monolog". Wg dziennikarki, jest to trawestacja tytułu książki Adama Michnika "Kościół, lewica, dialog", świadcząca o tym, że "między Kościołem a lewicą jest dziś mur umacniany przez obie strony". Publicystka uważa, że dialog - który był możliwy w latach 70. i 80. - został dawno pogrzebany. W dowód tego przywołuje wypowiedzi prof. Andrzeja Friszkego - "Kościół sam obciął swoje lewe skrzydło, zdolne do komunikowania się z inteligencją i światem współczesnym. Z kolei środowiska Kościoła otwartego – "Znak", "Więź", "Tygodnik Powszechny" zbyt łatwo rozmieniły swój kapitał na drobne i w pewnym momencie przestraszyły się debaty z biskupami".

Wiśniewska wspomina także o artykule Magdaleny Środy, w którym winą za zamknięcie Kościoła filozofka obarcza Jana Pawła II. "Chciał zostawić po sobie Kościół silny, skonsolidowany wokół jednej Prawdy, zamknięty jak twierdza, która spuszcza mosty zwodzone tylko tym, którzy chcą do niej wejść i w niej zamieszkać, a nie tym, którzy chcą poznać jej mieszkańców i porozmawiać" - pisze Środa. Wiśniewska nie zgadza się z opinią publicystki, uważa bowiem, że "Kościół zamknięty to raczej prezent od prawicowych interpretatorów myśli polskiego papieża, którzy chętnie widzieliby go w roli patrona Twierdzy".

powrót do spisu treści

:: w skrócie ::  

• 20 stycznia zmarła dr Dorota Niewieczerzał, jedna z najaktywniejszych działaczek Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Jak wspomina na łamach "Gazety Wyborczej/Stołecznej" Grzegorz Polak, dr Niewieczerzał zasiadała w kilku gremiach Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Była prezesem Konsystorza, prowadziła też komentarz „Co wy na to” w periodyku „Jednota” wydawanym przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, w którym dzieliła się refleksjami na temat aktualnych wydarzeń kościelnych oraz zjawisk społecznych.

• O Dniu Islamu wspomina na łamach "Gazety Wyborczej" Jan Turnau. W felietonie czytamy, że "mamy w Polsce na szczęście bodziec dla dobrej pamięci o tej wielkiej religii. I mamy jej wyznawców zrośniętych z naszym krajem od wielu wieków: Tatarów. Ludzi współczujących z chrześcijanami".

powrót do spisu treści

NASZ DZIENNIK  

Nasz Dziennik: Jedność rodzi się z modlitwy Jezusa [Środowa Audiencja Ojca Świętego]  

Tematem rozważań Ojca Świętego podczas środowej audiencji ogólnej były modlitwa arcykapłańska Chrystusa oraz prośba o łaskę nawrócenia - podaje w "Naszym Dzienniku" Agnieszka Gracz. Benedykt XVI mówił, że na początku modlitwy Najwyższy Kapłan dokonuje przebłagania dla siebie, kapłanów, całej społeczności, wyrażając w ten sposób "pełną dyspozycyjność do wejścia z wolnością i wielkodusznością w plan Boga Ojca". Na koniec Papież zaznaczył, że "główną prośbą modlitwy arcykapłańskiej jest jedność, przychodząca do nas od Ojca poprzez Syna i w Duchu Świętym".

powrót do spisu treści

Nasz Dziennik: Włoskie media pytają o Telewizję Trwam  

Agnieszka Gracz na łamach "Naszego Dziennika" donosi, że włoska agencja Zenit zainteresowała się sprawą nieprzyznania miejsca na multipleksie cyfrowym Telewizji Trwam i opublikowała wywiad z o. Tadeuszem Rydzykiem, którego udzielił katolickiemu tygodnikowi "Niedziela". W artykule "Kościół katolicki zaniepokojony: chcą wykluczyć katolickie media!" agencja zwraca uwagę, że katolicy i pasterze Kościoła w Polsce niepokoją się o dążenie władz do ograniczania obecności Kościoła i religii w przestrzeni publicznej. - W sprawie nieprzyznania miejsca na multipleksie Telewizji Trwam jasne stanowisko zajęli biskupi Kościoła katolickiego w Polsce - zaznaczają Włosi - i dodają, że w ich ocenie jest to "decyzja, podyktowana głównie uprzedzeniami antykatolickimi i silnymi interesami ideologicznymi, przykrytymi słabymi oskarżeniami o niestabilność finansową katolickiej telewizji".

powrót do spisu treści

Nasz Dziennik: Weryfikacja w konfesjonale  

Małgorzata Bochenek informuje w "Naszym Dzienniku", że dziś na Jasnej Górze kończy się sympozjum przebiegające w formie rekolekcji kapłańskich poświęcone znaczeniu spowiedzi. - Ludzie zapominają dzisiaj, że sakrament pokuty jest nieodłączną częścią życia chrześcijańskiego - mówił jeden z prelegentów ks. prof. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Inspiracją do rozważań rekolekcyjnych był Dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa "Kapłan - szafarz miłosierdzia Bożego".

powrót do spisu treści

Nasz Dziennik: Zlecenie dla NIK  

Sejmowe Komisje Kultury i Środków Przekazu oraz ds. Kontroli Państwowej zdecydują dziś, czy poprą wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o gruntowną kontrolę przebiegu procesu koncesyjnego na nadawanie na multipleksie, przeprowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji - pisze w "Naszym Dzienniku" Małgorzata Goss. NIK ma zbadać postępowanie koncesyjne pod kątem legalności, rzetelności oraz prawidłowości zastosowanych przez KRRiT kryteriów. Ma także przeanalizować, czy nie doszło do naruszenia zasady równego traktowania oraz niedyskryminacji podmiotów ubiegających się o koncesję - czytamy.

=> Por. Nasz Dziennik: Cyfrowa szansa [Witold Kołodziejski]/ Eliminacja z pobudek politycznych [Rozmowa z Jerzym Bielewiczem]

powrót do spisu treści

:: w skrócie ::  

• W nocy z 27. na 28. czciciele kard. Stefana Wyszyńskiego zgromadzą się na Jasnej Górze w narodowym sanktuarium na nocnym czuwaniu. O wyniesienie do chwały ołtarzy kard. Stefana Wyszyńskiego wierni będą modlić się też na Eucharystii o godz. 19.00 w bazylice archikatedralnej w Warszawie - czytamy w "Naszym Dzienniku".

• Hiszpański Minister Sprawiedliwości ogłosił projekty zmian ustawy aborcyjnej, wprowadzenie kary dożywocia z możliwością rewizji w określonych przypadkach, a także nowelizację ustawy o nieletnich. W ustawie aborcyjnej proponuje się zerwanie z dotychczasowymi przepisami dot. zgody rodziców na dokonanie aborcji u nieletnich dziewcząt oraz wprowadzenie zapisów dot. ochrony prawa do życia zgodnie z doktryną zdefiniowaną przez Trybunał Konstytucyjny - podaje o. Marek Raczkiewicz CSsR w "Naszym Dzienniku".

powrót do spisu treści

DZIENNIK GAZETA PRAWNA  

Gazeta Prawna: Aby otrzymać 1 proc., organizacja musi umieścić sprawozdanie na stronie WWW  

Dostarczenie sprawozdań za 2012 r. w wersji papierowej szefowi resortu pracy będzie uznawane za niewypełnienie obowiązku publikacji, a co za tym idzie utratę prawa do uzyskiwania 1 procenta podatku - informuje w "Dzienniku Gazecie Prawnej" Agnieszka Pokojska. Aby organizacje pożytku publicznego miały możliwości otrzymywania tych środków, zatwierdzone sprawozdania finansowe i merytoryczne muszą być zamieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra pracy i polityki społecznej (pozytek.gov.pl). Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy to uczynić do 15 lipca. W pozostałych przypadkach organizacje mają na dopełnienie tego obowiązku 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

powrót do spisu treści

DZIENNIK POLSKI  

:: w skrócie ::  

• Wczoraj w Bibliotece Narodowej w Warszawie wręczono nagrody „Magazynu Literackiego Książki”. Nagrodę za Książkę Roku 2011, kilkanaście nagród za Książki Miesiąca oraz nagrodę specjalną „Za Odwagę i Niezależność” otrzymało krakowskie wydawnictwo Biały Kruk. Doceniono w ten sposób publikacje takich tytułów jak „Krzyż Polski”, „Hołd Katyński” czy „Kościół na straży polskiej wolności” - dowiedział się "Dziennik Polski".

• Co piąty Niemiec w wieku od 18 do 29 lat nie wie, że Auschwitz to nazwa byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego – wynika z opublikowanego wczoraj sondażu dla tygodnika "Stern". "Dziennik Polski" przypomina, że jutro przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz 27 stycznia 1945 r.

powrót do spisu treści

TYGODNIKI KATOLICKIE  

Omówienia tygodników przygotowują Redakcje

powrót do spisu treści

Idziemy: Kościół naszym domem  

W Piśmie Świętym nie brak miejsc, gdzie Kościół jest nazwany po prostu domem. Co w praktyce znaczą dla nas te słowa? – zastanawia się na łamach "Idziemy" o. Jacek Salij. Duchowny wspomina także o niebezpiecznych zjawiskach współczesności, do których zalicza m.in. dystansowanie się od Kościoła i traktowanie go jako instytucji usług religijnych. Podkreśla, że w naturze Kościoła katolickiego jest niewykluczanie kogokolwiek. – A przecież nie brak dziś sił wrogich Kościołowi, które chciałyby jak najwięcej katolików do ich Kościoła zniechęcić. Kościół w mediach jest przedstawiany tak, jakby niczym innym się nie zajmował, tylko czynieniem zła – pisze o Jacek Salij.

powrót do spisu treści

Idziemy: Porażka państwa  

Przy okazji walki o naszą wolność w internecie zostały odkryte olbrzymie zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego kraju – mówi prof. Włodzimierz Gogołek w rozmowie z Michałem Ziółkowskim. Profesor, kierownik Pracowni Dziennikarstwa Online Uniwersytetu Warszawskiego, ostrzega, że ratyfikacja ACTA, z powodu której doszło do blokady serwisów rządowych i zaatakowania strony internetowej premiera, otworzy furtkę do śledzenia internautów. Również tych, którzy nie mają nic wspólnego z naruszaniem praw autorskich. Przypomina, że decyzję o podpisaniu przez Polskę ACTA rząd ogłosił w komunikacie dotyczącym rolnictwa i rybołówstwa! – Nie jestem zwolennikiem hipotezy o celowym „utajnianiu” prac nad umową. Zawinił raczej brak kompetencji – mówi prof. Gogołek.

powrót do spisu treści

Idziemy: Ustawa antyadopcyjna  

Wskutek ustawy przegotowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej połowa ze 106 istniejących w Polsce ośrodków adopcyjnych przestanie istnieć – pisze Irena Świerdzewska. Jednocześnie ta ustawa dopuszcza ukryty handel dziećmi w postaci tzw. adopcji ze wskazaniem. Autorka pokazuje bezradność przeciwników ośrodków adopcyjnych wobec nowej rzeczywistości, ryzyko zmniejszenia się liczby adopcji, niepotrzebne cierpienia odrzuconych dzieci i dodatkowe wydatki dla państwa. – Gdybyśmy nie wiedzieli, że to skutek urzędniczej głupoty, można by sądzić, że to sabotaż – tak w reportażu interwencyjnym Ireny Świerdzewskiej eksperci komentują kolejny bubel ustawowy rządu.

powrót do spisu treści

Idziemy: Tokaj zamiast abonamentu?  

Kampania reklamowa, w której bogaty i zadowolony z siebie Niemiec szydzi z Polaków, że jeśli mogą być w czymś najlepsi w Europie, to w niepłaceniu abonamentu, żeruje na krzywdzących stereotypach, utrwalanych co najmniej od czasów Bismarcka – pisze ks. Henryk Zieliński. Czy przyczyni się ona do wzrostu liczby płacących? Autor pokazuje wiele przyczyn, dla których Polacy uchylają się od tych opłat i przewiduje, że niepłacących może być więcej. – Zachęcam do pozbycia się tego pudła, przez które ktoś z zewnątrz rządzi naszym czasem i wpływa na naszą świadomość. Ja już to zrobiłem, podobnie jak ponad 700 tys. gospodarstw domowych w Polsce, gdzie telewizora nie ma albo jest włączany tylko sporadycznie! – pisze ks. Henryk Zieliński.

powrót do spisu treści

Idziemy: Orban górą [Jacek Karnowski]  

Co najmniej 400 tys. ludzi wzięło udział w marszu poparcia dla Victora Orbana w Budapeszcie. Jacek Karnowski zastanawia się, dlaczego węgierski premier mimo przeprowadzania trudnych reform cieszy się taką popularnością w swojej ojczyźnie. Autor wskazuje na liczne analogie między Węgrami i Polską. – Oba kraje tym się różnią od pozostałych narodów naszej części kontynentu, że są narodami historycznymi (cieszyły się relatywnie długo silną państwowością), dysponują ogromnym zasobem kulturowym i tożsamościowym. I mimo niesprzyjającego czasu w dużej części nie godzą się na rolę biernych klientów swych bogatszych sąsiadów – pisze Jacek Karnowski. Pokazuje również dlaczego PO nie włącza się w nurt europejskiej krytyki Węgrów.

powrót do spisu treści

Idziemy: Siostra trędowatych  

Historię polskiej lekarki, która od 23 lat poświęciła się leczeniu trędowatych w Indiach, opisuje Ewelina Steczkowska. Bohaterka reportażu, dr Helena Pyz podczas własnej choroby zrozumiała, że jej powołaniem jest medycyna i pomoc innym. – Pierwsze wrażenia po przybyciu do Indii to były: niemiłosierny hałas, okropny upał i niemiły zapach. Jednak najwięcej kłopotów sprawiał mi język – wspomina lekarka.

powrót do spisu treści

Idziemy: Gdzie są chrześcijańscy demokraci?  

Aby prezentować takie poglądy, jak obecny szef Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, rzeczywiście nie trzeba mieć nawet matury, wystarczy lektura manifestu komunistycznego – o istocie europejskiej lewicy i prawicy pisze Stefan Meetschen. Autor na łamach "Idziemy" szuka powodów słabości europejskiej prawicy.

powrót do spisu treści

Idziemy: Nie ma już intelektualistów  

– Stwierdzenie, że nie ma już intelektualistów, to wołanie aby prawdziwi intelektualiści zajęli miejsce, które jest obecnie okupowane przez różnych „wykształciuchów”, wewnętrznie pogubionych i tym bardziej żądnych kasy i środowiskowego uznania – pisze o. Dariusz Kowalczyk SJ. Autor nawiązuje do wywiadu prof. Rocco Butiglione dla "Rzeczpospolitej", w którym pokazuje dlaczego typowy zachodni intelektualista nie posiada żadnego trwałego punktu odniesienia. Dlaczego nienawidzi papieża, Kościoła i ciągle podąża za modą. Zauważa na tym tle pozytywne cechy tzw. zwykłych ludzi, dla których różnica między dobrem i złem jest ciągle czytelna.

powrót do spisu treści

Gość Niedzielny: Duma i uprzedzenia [Jacek Dziedzina]  

Europejskie elity oskarżają Victora Orbána o niszczenie demokracji i wprowadzanie dyktatury. Tymczasem Orbán jest przywódcą „który chce silnych Węgier w silnej Europie, zamiast roli grzecznego chłopca przytakującego silniejszym graczom” – pisze Jacek Dziedzina. Na Węgrzech została uchwalona konstytucja, która nawiązuje do tradycji europejskich i narodowych z jednoznacznym odwołaniem do Boga i do tradycji Korony Węgierskiej, ze zdefiniowaniem małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, z zapisem ochrony życia od poczęcia. Premier w ciągu półtora roku doprowadza do uchwalenia 365 ustaw. Najwięcej kontrowersji budzi nowa ustawa o banku centralnym, która zdaniem Komisji Europejskiej ogranicza jego niezależność. Dziedzina podsumowując, stwierdza, że Węgry są w centrum kontynentu. „Niedaleko Wiedeń, Praga, Bratysława, Warszawa … Unia Europejska nie jest skazana tylko na światła Berlina i Paryża. Budapeszt próbuje sprzątać po kilku latach rujnującej kraj polityki postkomunistów. Tu może być centrum Europy”.

powrót do spisu treści

Gość Niedzielny: Fundusz do likwidacji? [Andrzej Grajewski]  

Rząd zapowiedział nowelizację ustawy o Funduszu Kościelnym. Rozpoczęcie prac legislacyjnych zostało uzasadnione tym, że to sam Kościół katolicki kwestionował istnienie Funduszu jako instytucji archaicznej. W zapisie o rozpoczęciu tych prac zaznaczono, że ewentualna likwidacja Funduszu Kościelnego powinna łączyć się z ustanowieniem adekwatnych mechanizmów finansowania działalności Kościoła i innych związków wyznaniowych. Andrzej Grajewski zadaje pytanie: „Czy strona kościelna wie, w jaką stronę ma zmierzać ten projekt?”. Bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP, po ostatnim posiedzeniu Rady Stałej Episkopatu Polski powiedział, że Rada Stała na razie nie podała jednej propozycji rozwiązania tego problemu, która kierunkowałaby dialog ze stroną rządową. Według biskupa Stanisława Budzika obecnie istnieją jedynie dwa możliwe rozwiązania: albo Fundusz zostanie, ale zmieni się sposób jego finansowania, albo zostanie zlikwidowany, ale Kościół otrzyma za to rekompensatę.

powrót do spisu treści

Gość Niedzielny: Dylematy Ukrainy [Łukasz Grajewski]  

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej to punkt wyjścia do rozmowy z Mykołą Riabczukiem o sytuacji społeczno-politycznej w jakiej znajduje się Ukraina. Riabczuk, krytyk literacki, poeta i eseista pracujący na uczelniach w Kijowie, przybliża genezę konfliktów między Ukrainą Wschodnią i Zachodnią oraz krytycznie wypowiada się o polityce resowietyzacji realizowanej przez obecne władze: „Użyję mocnych słów. Obecna ekipa rządząca prowadzi politykę resowietyzacji, która ma znamiona totalitaryzmu”. Jako jeden z przykładów przywołuje ustawę o obowiązkowym wywieszaniu sowieckich flag w Dniu Zwycięstwa i przestrzega, że „Jedynie ostre sankcje mogą ekipę Janukowycza powstrzymać od wejścia na białoruską drogę, co może doprowadzić nawet do sfałszowania jesiennych wyborów parlamentarnych”.

powrót do spisu treści

Gość Niedzielny: Planet są miliardy [Tomasz Rożek]  

Tomasz Rożek prowadzi rozmowę z prof. Andrzejem Udalskim o liczącej zaledwie kilkanaście lat dziedzinie, jaką jest odkrywanie planet. Na naukowca zajmującego się tym obszarem badań czeka mnóstwo zagadek i wyzwań, jak choćby wyjaśnienie czym jest ciemna materia, która według szacunków stanowi około 75 proc. masy całego Wszechświata i odpowiada za jego rozszerzanie się. W tej dziedzinie wiedza zmienia się niemal codziennie, przybywa danych o nowo odkrytych planetach, co prowadzi do wniosku, że „to nasz układ planetarny jest wyjątkowy, nie przypomina tych, które do tej pory odkryliśmy”.

powrót do spisu treści

Gość Niedzielny: Miasto kobiet na skale [Joanna Bątkiewicz-Brożek]  

Autorka reportażu odwiedziła nietypową miejscowość – zamieszkaną wyłącznie przez kobiety i to niezwykłe kobiety – wszystkie z nich są zakonnicami, służkami Maryi: „W Mariówce tylko sołtys nie jest zakonnicą. Siostry prowadzą tu trzy szkoły, zakład leczniczo-rehabilitacyjny, pracują na roli i prowadzą gospodarstwo. Zamiast habitów zdradza je promienny uśmiech i błysk nieba w oku”. Siostry są wykształcone, wykonują różne zawody. Ich zgromadzenie jest bezhabitowe, pracują wśród ludzi, a ich powołanie pozostaje w ukryciu. Ostatecznie jednak jest coś trudno uchwytnego, co pozwala otoczeniu zauważyć różnicę, mimo, że siostry nie manifestują w żaden sposób swego stanu zakonnego. „Jeden z pacjentów w poradni psychologicznej w czasie terapii nie wytrzymał i zapytał nagle lekarkę: <Kim ty jesteś? Jesteś inna>”. Siostry są jak ewangeliczny zaczyn, który rozpoznać można po skutkach działania.

Opracowanie: bet/ilo