Data wydania:25.01.2012 r.

Powstaje baza danych środowisk nowej ewangelizacji

Benedykt XVI o modlitwie arcykapłańskiej Jezusa

Nigeria: exodus tysięcy chrześcijan z północy kraju

KRAJ

STOLICA APOSTOLSKA

ŚWIAT

KOMENTARZE, OPINIE

W NAJBLIŻSZYM CZASIE

PATRON DNIA

Powstaje baza danych środowisk nowej ewangelizacji  

Ogólnopolska baza danych wszystkich środowisk nowej ewangelizacji działających w Polsce powstaje z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji. Jego przewodniczący bp Grzegorz Ryś podkreśla, że baza ta ma służyć usprawnieniu koordynacji działań i przekazywaniu informacji. Ponadto w lipcu odbędzie się kongres tych środowisk.

Grupy ewangelizacyjne, ruchy oraz różne środowiska mogą zgłaszać swoją działalność poprzez wypełnienie do 20 lutego formularza zgłoszeniowego na oficjalnej witrynie zespołu KEP pod adresem: www.NowaEwangelizacja.org Zebranie podstawowych wiadomości o istniejących w Polsce środowiskach nowej ewangelizacji da możliwość ukazania ogromu pracy wykonywanej w tym dziele, jak i prezentacji poszczególnych środowisk na forum ogólnopolskim – podkreślają członkowie Zespołu.

Gremium to planuje zorganizowanie pierwszego w Polsce Kongresu środowisk Nowej Ewangelizacji. Termin kongresu został zaplanowany na 28-29 lipca i będzie połączony z Ogólnopolską Inicjatywą Ewangelizacyjną Przystanek Jezus, która po raz trzynasty odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Celem kongresu będzie spotkanie osób, ruchów, stowarzyszeń oraz wszelkich środowisk związanych z nową ewangelizacją, działających na terenie Polski a także wspólna modlitwa za dzieło nowej ewangelizacji oraz danie impulsu do zaangażowania się w to dzieło. Za stronę organizacyjną Kongresu odpowiada Wspólnota św. Tymoteusza – organizator Przystanku Jezus. Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji powstał na 356. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniach 14-16 października 2011 r.

awo / Warszawa

powrót do spisu treści

Benedykt XVI o modlitwie arcykapłańskiej Jezusa  

Na bogactwo „modlitwy arcykapłańskiej” Pana Jezusa w kontekście Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zwrócił dziś uwagę Benedykt XVI w swojej katechezie podczas audiencji ogólnej. W auli Pawła VI zgromadziło się około 3 tys. wiernych.

Benedykt XVI podkreślił, że modlitwa Jezusa jest zrozumiała w swym niezwykłym bogactwie zwłaszcza wówczas, gdy umieszczamy ją na tle żydowskiego święta ekspiacji, Jom Kippur, kiedy najwyższy kapłan dokonywał zadośćuczynienia najpierw za siebie, następnie za klasę kapłańską i wreszcie za cały lud. Św. Jan w 17 rozdziale swojej Ewangelii przejmuje strukturę tego święta. Tak więc Pan Jezus najpierw modlił się o to, aby został uwielbiony. Drugim momentem tej modlitwy jest wstawiennictwo Jezusa za uczniów, którzy byli z Nim. Prosi Ojca, aby byli uświęceni, czyli należeli całkowicie do Boga. Trzeci akt modlitwy arcykapłańskiej obejmuje wszystkich, którzy zostaną doprowadzeni do wiary za pośrednictwem misji rozpoczętej przez apostołów i kontynuowanej w dziejach. Dlatego centralna prośba modlitwy arcykapłańskiej Jezusa dotyczy przyszłej jedności tych, którzy w Niego uwierzą. Papież zaznaczył, że taka jedność nie jest wytworem ziemskim, ale wypływa wyłącznie z Bożej jedności. Jedność przyszłych uczniów, będąc jednością z Jezusem, którego Ojciec posłał na świat, jest także pierwotnym źródłem skuteczności misji chrześcijańskiej w świecie.

Papież zachęcił wiernych, by prosili Boga o pomoc w wejściu w pełniejszy sposób w plan, jaki ma względem każdego z nas, o coraz pełniejszą przynależność do Niego oraz zdolność do coraz większej miłości innych, bliskich i dalekich. „Prośmy Go, abyśmy mogli zawsze być zdolni do otwarcia naszej modlitwy na wymiary świata, nie zamykając jej jedynie w prośbie o pomoc w naszych problemach, ale pamiętając przed Panem o naszym bliźnim, ucząc się piękna wstawiennictwa za innych. Prośmy Go o dar widzialnej jedności wszystkich wierzących w Chrystusa ... aby zawsze być gotowymi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest (por 1 P 3,15)” – powiedział Benedykt XVI.

Katecheza Ojca Świętego

st (KAI) / Watykan

powrót do spisu treści

Nigeria: exodus tysięcy chrześcijan z północy kraju  

Ok. 35 tys. ludzi opuściło swoje domostwa w północnej Nigerii z powodu trwającej od tygodni fali przemocy w tym regionie kraju – donosi przedstawiciel międzynarodowego dzieła „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” („Kirche in Not”).

Na początku stycznie Abul Qaqa, rzecznik radykalnej sekty islamskiej Boko Haram, przedłożył chrześcijanom trzydniowe ultimatum na opuszczenie zdominowanej przez muzułmanów północy kraju. „Ostatecznym celem Boko Haram jest wypędzenie wszystkich chrześcijan z północy” – potwierdził jeden z mieszkańców w rozmowie z “Kirche in Not”.

Naoczni świadkowie donoszą, że ludzie „po prostu uciekają na południe z takich regionów jak Jos w nadziei, że tam będą bardziej bezpieczni. Jeden z uciekinierów powiedział, że w wielu miejscowościach wybuchła panika. „Wielu zostawia wszystko i ucieka, aby ratować życie, ponieważ nie wie, kiedy wybuchnie kolejna fala przemocy” – powiedział. Większość uciekinierów to chrześcijanie. Poinformowali oni, że minioną niedzielę zniszczono kościoły w Maidiguri w stanie Borno i Bauchi. Jak informuje organizacja praw człowieka Human Rights Watch, od czasu powstania sekta Boko Haram jest odpowiedzialna za śmierć 935 osób, z których 250 zginęło od początku 2012 r.

tom (KAI) / Wiedeń

powrót do spisu treści

KRAJ  

Ruch Błękitna Polska zwołuje Zjazd Katolickiej Polski  

„Zaniepokojeni jesteśmy nasilaniem się działań wymierzonych w religię katolicką i stojący na jej straży Apostolski Kościół. Akty te rozmyślnie demolują życie duchowe, moralne, rodzinne i narodowe Polaków” – napisali w liście otwartym do biskupów członkowie Ruchu Społecznego „Błękitna Polska”, informując m.in. o zwołaniu na 28 kwietnia w Warszawie Zjazdu Katolickiej Polski.

Inicjatorem powstania Błękitnej Polski jest Stowarzyszenie Unum Principium. Powstało ono w 2008 r. a głównym celem jego działalności jest propagowanie Mszy świętych w rycie trydenckim. Organizuje także zjazdy tradycjonalistów pod nazwą Spotkania Pokolenia Summorum Pontificum. Jego siedziba mieści się w Łochowie k. Bydgoszczy. „List ma formułę otwartą i informującą o tym, jaki jest cel naszej inicjatywy. Jest skierowany do wszystkich kapłanów Kościoła – kardynałów, arcybiskupów, biskupów i zwyczajnych księży, nie oczekujemy na niego odpowiedzi. Odpowiedzią ma być modlitwa w intencji naszego dzieła” – powiedział KAI Krzysztof Zagozda, szef Stowarzyszenia Unum Principium i jednocześnie przewodniczący Komitetu Błękitna Polska. Zagozda w rozmowie z KAI deklaruje, że powstający ruch nie chce budować Polski klerykalnej ani struktury posługującej się w nazwie słowem „katolicka”. – Nie chcemy obnosić się z tym, że stoją za nami pasterze Kościoła. Jesteśmy katolikami świeckimi, do katolicyzmu otwarcie się przyznajemy, natomiast nasze działania będziemy podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność – zastrzega.

Na pytanie, jak Błękitna Polska chce postrzegać swoją działalność w odniesieniu do już istniejących ruchów czy partii politycznych odwołujących się do wartości katolickich, np. Solidarnej Polski czy Prawicy RP, Zagozda odpowiada, że „dotychczasowe działania konsolidacyjne tych środowisk nie sprawdzały się”. - Jest parę środowisk, które deklarują przywiązanie do wartości, o których my otwarcie mówimy, natomiast gdy realna rzeczywistość mówi „sprawdzam”, to okazuje się, że za tymi wartościami nie ma kto stanąć – mówi Zagozda. Twierdzi, że np. Rodzinę Radia Maryja wolałby postrzegać jako ruch typowo religijny, misyjny, apostolski. - Natomiast wybory polityczne dokonywane przez osoby związane z Radiem Maryja na przestrzeni ostatnich lat uważam za błędne – stwierdza i dodaje: „Należy dać katolikom możliwość zidentyfikowania się z takim środowiskiem politycznym, które Matkę Bożą ma nie tylko wpiętą w marynarkę czy na ustach, ale także w sercu i w realnym działaniu we wszystkich obszarach życia publicznego”. Polityka to jedna z dziedzin naszego życia, w której bierność jest uważana powszechnie za cnotę. A przecież to ona, tak przez katolików często ignorowana, jest ze wszech miar potrzebnym planowym dążeniem do celów i sztuką ich osiągania. Katolik czynu, a takim musi stać się każdy z nas, powinien aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym. Nasza obojętność wobec zagadnień, od których zależy teraźniejszość i przyszłość bytu państwowego, jest wielką krzywdą wyrządzaną sprawom wiary i Kościoła" - brzmi fragment listu do biskupów.

Ruch ma mieć strukturę „niesformalizowaną”, jednak – jak zapowiada Zagozda – „jeśli sytuacja w kraju zmusi nas do tego, aby przeobrazić się w partię polityczną, to będziemy na to gotowi”. Błękitny kolor w nazwie ma nawiązywać do kultu maryjnego i szczególnego patronatu Maryi nad Polską. Udział w zjeździe „Błękitnej Polski”, który ma się odbyć 28 kwietnia w Warszawie, zadeklarowało ok. 150 osób. Do uczestnictwa zaproszono już m.in. posłankę Annę Sobecką (PiS), byłego wiceminister edukacji i p.o. prezesa Ligi Polskich Rodzin Mirosława Orzechowskiego oraz Zygmunta Wrzodaka. Mottem zjazdu ma być zawołanie katolików z okresu II RP: „Żadna myśl nasza, żaden krok ani czyn nie powinien nosić cechy bezwyznaniowej, neutralnej, świeckiej”.

lk / Warszawa

powrót do spisu treści

„Rodzina szkołą trzeźwości” – program Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości  

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości opracował przewidziany na dziewięć lat program zatytułowany „Rodzina szkołą trzeźwości”.

W pierwszym roku realizacji, który rozpoczął się w Adwencie 2011 r., pomocniczy zwrot do hasła brzmi –„Miłość jest trzeźwa”, a patronem roku jest Święta Rodzina. W 2013 roku zostanie podjęty temat roli ojca w rodzinie. Pomocniczym zwrotem do hasła będzie: „Ojciec wierny i trzeźwy”. Kolejne lata zostaną poświęcone: matkom, dzieciom, młodzieży i dziadkom. W ostatnich trzech latach w sposób szczególny zostanie zwrócona uwaga na rolę Kościoła w służbie trzeźwości rodzin, na zadania środowiska lokalnego i odnowę moralną narodu. Działania, które podejmować będą diecezje w Polsce, powinny być wsparte inicjatywami modlitewnymi, aktami pokuty i wynagrodzenia. Zapleczem modlitewnym ma być Jasnogórska Odnowa Narodu, Dziecięca Krucjata Niepokalanej oraz Nieustanny Różaniec w intencjach trzeźwości i trwałości polskich rodzin. W czasie realizacji programu „Rodzina szkołą trzeźwości” w diecezjach będą organizowane kongresy trzeźwościowe. W roku 2015 odbędzie się Ogólnokrajowy Kongres Apostolstwa Trzeźwości.

Apostolstwo Trzeźwości w Polsce intensyfikuje swoje działania w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, który rozpoczyna się w niedzielę przed Środą Popielcową. Jego celem jest włączenie wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy, a także wyproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników. Jest to czas refleksji, modlitwy i pokuty w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu. Rozpoczęcie 45. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość w ostatnią niedzielę karnawału jest nawiązaniem do tradycji wynagradzania za grzechy popełniane w czasie zabaw karnawałowych. 45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie obchodzony 19-25 lutego. Niedziela 19 lutego będzie poświęcona ekspiacji za grzechy pijaństwa – modlitwie za polskie rodziny, aby wierne Bogu umacniały się w trzeźwości. W ciągu kolejnych dni tygodnia będą odbywać się za poszczególne grupy - za młodzież, aby zachowała abstynencję od alkoholu i innych środków toksycznych; za dzieci, aby nie uległy pijackim zwyczajom i nałogom; za rodziców, aby dawali przykład wspólnej modlitwy i trzeźwości; za kapłanów i osoby konsekrowane, aby poprzez podjętą abstynencję podtrzymywali innych w trzeźwości; za sprawujących władzę, aby stali na straży prawa Bożego, przeciwstawiając się niesprawiedliwości społecznej i rozpijaniu rodaków; za osoby pracujące w urzędach i w szkołach, aby dawali świadectwo życia w trzeźwości i wolności od nałogów.

Twórcy programu będą wykorzystywać środki masowego przekazu do szerzenia idei trzeźwości w rodzinach; inicjowanie powstawania portali, witryn internetowych, programów multimedialnych poświęconych tematyce rodzinnej i trzeźwościowej. Pragną też włączyć katechetów szkół i przedszkoli do realizacji programu „Rodzina szkołą trzeźwości”, wydawać specjalne materiały, zachęcać do praktykowania pierwszych piątków i sobót miesiąca. Planują też zorganizowanie ogólnopolskiego kongresu trzeźwościowego „Rodzina szkołą trzeźwości”; nawiązanie stałej współpracy z odpowiedzialnymi za ruchy i stowarzyszenia; wymiana doświadczeń; dotarcie do rodzinnych poradni przyparafialnych z informacją o programie; nawiązanie kontaktu z gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Będą też promować wdrażanie w diecezjach Jasnogórskiej Odnowy Narodu jako szerokiego nurtu modlitewnego dorosłych i Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jako zaplecza modlitewnego dzieci. Planują szereg konferencji prasowych i debat publicznych, a także organizację parafialnych i diecezjalnych meczów oraz spartakiad sportowych o „Puchar Trzeźwości”. Media, które chciałyby popularyzować problematykę abstynencji, powinny zwracać się po materiały poprzez skrzynkę mailową: sekretariat@duszpasterstwotrzezwosci.pl. Redakcje, które podejmą ściślejszą współpracę otrzymają „Vademecum Apostoła Trzeźwości na rok 2012”.

aw / Warszawa

powrót do spisu treści

Krakowscy radni też chcą ŚDM 2015 r. w Krakowie  

Krakowscy radni poparli starania kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego, dotyczące organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2015 r. w Krakowie. Rezolucja w tej sprawie, przygotowana przez Tomasza Urynowicza, radnego PO, została przyjęta 25 stycznia podczas sesji Rady Miasta.

Zdaniem radnych wydarzenie to ma dwa ważne wymiary. Pierwszy związany jest z religijnym spotkaniem młodych katolików z całego świata i okazja do pogłębienia wiary. Spotkanie zbiegłoby się to także z 10. rocznicą śmierci bł. Jana Pawła II. Według nich to także doskonały sposób na przypomnienie szczególnych związków Krakowa z osobą Karola Wojtyły. Drugi wymiar to szansa na wzmocnienie pozycji Krakowa jako jednego ze światowych centrów turystyki pielgrzymkowej. Możliwy udział ok. 2 mln osób to okazja na rozpropagowanie innych miejsc pielgrzymkowych w Krakowie, jak Sanktuarium Miłosierdzia Bożego czy budowane Centrum Jana Pawła II. „W naszym mieście jest ok. 160 miejsc i przedmiotów kultu religijnego, wiele miejsc związanych z bł. Janem Pawłem II i ponad 20 kościołów z grobami świętych i błogosławionych” - napisał Tomasz Urynowicz.

Inicjatywę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie można poprzeć na stronie internetowej www.krakow2015.org.pl, uruchomionej przez Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Do tej pory wpisało się blisko 3 tys. osób. Po raz pierwszy idea zorganizowania Światowych Dni Młodzieży w Polsce pojawiła się w sierpniu. Kard. Stanisław Dziwisz zdradził wówczas, że rozpoczął starania o to, by spotkanie to odbyło się w 2015 r. w Krakowie. O swych planach hierarcha mówił Radiu Watykańskiemu w Erfurcie, gdzie wraz z oficjalną delegacją władz Małopolski i grupą pielgrzymów uczestniczył w Mszy podczas pielgrzymki Benedykta XVI do Niemiec. ŚDM w 2013 r. odbędą się w Rio de Janeiro. W Polsce do tej pory odbyły się raz: w Częstochowie, w 1991 r.

led / Kraków

powrót do spisu treści

Gniezno: Caritas wydała bezdomnym 29 tys. obiadów  

Ponad 29,3 tys. obiadów wydała w ub. roku gnieźnieńska Caritas osobom bezdomnym i ubogim z Gniezna i okolic. W stołówce, którą organizacja prowadzi wspólnie z gnieźnieńskimi szarytkami, wydawane są także śniadania.

Do niedawna w Gnieźnie funkcjonowały dwie stołówki dla osób bezdomnych: jadłodajnia Caritas i stołówka założona przez śp. s. Felicję Sieracką przy domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. W październiku ubiegłego roku Caritas i szarytki połączyły siły. W ramach współpracy Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej wydaje osobom bezdomnym i potrzebującym obiady, natomiast siostry szarytki, wspólnie z członkiniami Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, przygotowują śniadania. Posiłki wydawane są przez cały tydzień, również w soboty i niedziele.

„Do stołówki może przyjść każdy, kogo nie stać na przygotowywanie posiłku w domu. Nikt nie wychodzi głodny” – zapewnia ks. Stawski. Przyznaje również, że wspólne prowadzenie jadłodajni ma wiele plusów: przede wszystkim jeden adres – dobrze już znany osobom bezdomnym, ponadto większą liczbę darczyńców i wreszcie szerszą pomoc dla potrzebujących, którzy otrzymują każdego dnia dwa posiłki. „Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy wspierają działalność naszej stołówki. Dzięki nim jesteśmy w stanie pomóc większej liczbie osób, a potrzeby ciągle rosną. Każdy, kto nas wspomaga, ma swój wkład w wypełnianie przykazania miłości bliźniego” - mówi ks. Stawski. Stołówka prowadzona jest przez cały rok w ramach projektu „Przygotowywanie i wydawanie ciepłych posiłków dla ubogich” współfinansowanego przez Urząd Miasta w Gnieźnie. W miesiącu wydawanych jest w niej średnio 2,5 tys. obiadów.

bgk / Gniezno

powrót do spisu treści

Bp Solarczyk: tylko z Bogiem możemy przemieniać świat  

Z okazji Pallotyńskiego Roku Jubileuszowego w warszawskim Domu Księży Pallotynów Prowincji Zwiastowania Pańskiego odbyła się uroczysta Msza św., której przewodniczył biskupp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk. - Tylko idąc z Bogiem możemy przemienić świat - mówił w kazaniu hierarcha.

Nawiązując w homilii do przyświecającego obchodom hasła – „Pallottii. Świętość dla Apostolstwa” bp Solarczyk zwrócił uwagę, że każdy chrześcijanin jest naznaczony mocą Ducha Świętego, który może przemienić jego i tych, do których jest on posłany. Dlatego „nie tyle mamy się zastanawiać i nastawiać, że mamy być zadziwieniem dla świata, czy mamy osiągać jakieś wskaźniki, ale mamy być przede wszystkim tymi, którzy będą nieśli w sobie Boga i Jego moc, która jest w stanie wszystkiego dokonać”.

Wskazując na postać św. Wincentego Pallottiego i św. Pawła Apostoła bp Solarczyk podkreślił znaczenie wstawiennictwa świętych. Oni są tym swoistym oknem, przez które wpada do naszego życia Boże światło, są źródłem Bożego błogosławieństwa i łaski na to wszystko, co Pan chce przez nas zrealizować. - „Idźmy zatem z nadzieją i ufnością, bo za nami stoi świętość Boga” - zachęcał bp Solarczyk.

mag / Warszawa

powrót do spisu treści

Bp Napierała prosi o modlitwę w intencji TV Trwam  

Bp Stanisław Napierała wystosował list do diecezjan, w którym wyraża smutek i oburzenie w związku z odmową przyznania TV Trwam i Radiu Maryja miejsca na tzw. „multipleksie cyfrowym”. – Ta odmowa oznacza, że Telewizja Trwam zostaje wykluczona w bliskiej przyszłości z przekazywania swoich programów w doskonałej jakości, tanio i łatwo dzięki nowej technice, która to umożliwia. Jako powód odmowy podano „brak gwarancji finansowych”. To nieprawda. Telewizja Trwam posiada w pełni wystarczające środki finansowe. Finanse są pretekstem – napisał w liście biskup kaliski.

Biskup podkreśla, że rozpoczęte działania mające na celu likwidację TV Trwam, a w przyszłości likwidację także Radia Maryja są niesprawiedliwe. - To dyskryminacja milionów Polaków, katolików i niekatolików. To działania przeciwko Kościołowi, wierze, Ewangelii, życiu, małżeństwu, rodzinie, a więc przeciwko wartościom, które przekazują Telewizja Trwam i Radio Maryja – twierdzi ordynariusz diecezji kaliskiej. Bp Napierała zachęca do wysyłania próśb i protestów. - Nie jest wykluczone, że trzeba będzie zastanowić się, czy wolno nam naszymi opłatami utrzymywać instytucje i ludzi, którzy będą nas dyskryminować – stwierdza biskup kaliski.

Pasterz diecezji kaliskiej prosi diecezjan o modlitwę w intencji TV Trwam i Radia Maryja. - Przede wszystkim jednak trzeba przypuścić szturm do nieba. Co dla ludzi jest niemożliwe, możliwe jest dla Boga. On jest Panem dziejów. Nad losami naszej ojczyzny czuwa zwycięska Matka i Królowa. Módlmy się o poruszenie sumień i o światło dla tych, którzy podejmują decyzje, aby mieli odwagę je zmienić. Módlmy się i za nas samych, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i nie rezygnowali z podejmowania działań, wywierających wpływ na kształt życia społecznego – napisał bp Napierała.

ek / Kalisz

powrót do spisu treści

Rzeszów: o. Jarosz o niełatwym nawróceniu wierzących  

„Niełatwo mówić o nawróceniu tym, którzy uważają się za super wierzących i praktykujących ” – mówił o. Stanisław Jarosz, gość katechezy audiowizualnej w bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie. Temat pierwszej w nowym roku katechezy traktował o nawracaniu nawróconych. Konferencja była formą przestrogi dla tych, którzy uważają, że osiągnęli zadowalający poziom relacji z Bogiem.

O. Stanisław Jarosz, paulin, proboszcz parafii i przeor klasztoru we Włodawie, odważnie mówił o potrzebie nawracania, przypominając, że nawrócenie to nie jednorazowa akcja, a nieustający proces. ”Bałbym się człowieka, który mówi, że jest już nawrócony. Nie ma ludzi nawróconych, są jedyni Ci, którzy kroczą drogą nawrócenia. Chciałbym pomóc zdjąć różowe okulary, które noszą na co dzień i uznać się grzesznikiem. Każdy z nas ma na sumieniu coś, czego być może już nie nazywa grzechem, bo często życie i współczesny świat mu na to nie pozwala bądź to utrudnia. Jestem katolikiem, ale nic nie mam przeciwko in vitro czy aborcji. Noszę talizmany, czytam horoskopy, nie poszczę, bo to niemodne itp. Stanięcie w prawdzie to pierwszy, podstawowy, ale bardzo trudny etap nawracania” – mówił o. Jarosz.

Kolejna katecheza odbędzie się 28 lutego, g. 19.10. Gościem spotkania z cyklu comiesięcznych katechez, odbywających się w bazylice o. Bernardynów będzie Agnieszka Grycewicz, która opowie o niebezpieczeństwach płynących z jogi.

ik / Rzeszów

powrót do spisu treści

Płock: ks. Seweryniak wspominał rowerową pielgrzymkę po Izraelu  

„Przezwyciężać siebie w Chrystusie… Rowerem przez Ziemię Świętą” – pod takim tytułem w Sali Studium Soborowego WSD w Płocku 24 stycznia odbyło się spotkanie ekumeniczne w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Prelekcję multimedialną o Ziemi Świętej zaprezentował ks. prof. Henryk Seweryniak, konsulator Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Organizatorem spotkania był Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

Ks. prof. Henryk Seweryniak, konsulator Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, wykładowca w WSD w Płocku, kierownik Katedry Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej na UKSW, we wrześniu ub. r. przez kilka dni podróżował przez Ziemię Świętą na rowerze. „Chciałem w ten sposób odbyć rekolekcje, być samotnym, nie rozmawiać z nikim, oddychać tym samym powietrzem co Jezus, oglądać te same widoki, przeżyć te same poranki i wieczory, i skwar w ciągu dnia” – mówił ks. Seweryniak o powodach rowerowej podróży przez Ziemię Świętą, Izrael i Autonomię Palestyńską. Uczestnicy ekumenicznego spotkania mieli okazję obejrzeć zdjęcia historycznych miast i wykopalisk, wykonane podczas podróży po ziemi Jezusa Chrystusa.

Teolog przyznał, że wybierając się do Ziemi Świętej marzył m.in. o tym, by odprawić Mszę św. na pustyni i odwiedzić w Nazarecie miejsce pobytu św. Karola de Foucauld – oficera armii francuskiej, który stał się Małym Bratem Jezusa. Te zamiary udało mu się zrealizować. Wspominał także gościnność Arabów – muzułmanów, od których zawsze w trudnych momentach mógł dostać wodę do picia. Pomocą w wyprawie służyła księdzu profesorowi rodzona siostra Lucyna, która żyje w zakonie klauzurowym karmelitanek w Betlejem. Ks. Seweryniak na jej ręce przekazał środki finansowe zebrane w diecezji płockiej na rzecz zakonów kontemplacyjnych. Prezentacji towarzyszyła muzyka z płyty „Jednym głosem”, z nagraniami pieśni w wykonaniu wiernych prawosławnych, katolików, koptów, żydów i muzułmanów. Uczestnicy spotkania pomodlili się wspólnie modlitwą „Ojcze nasz”.

eg / Płock

powrót do spisu treści

S. Chmielewska: dobroć to cecha, którą ma tylko Bóg  

Dobroć to jest cecha, którą ma tylko Bóg, a my możemy odblaskami tej dobroci posługiwać się w życiu – mówiła s. Małgorzata Chmielewska 24 stycznia w Kieleckiem Centrum Kultury do uczestników II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko Żydowskich Tikkun-Naprawa.

- Każdy dobry czyn ma swe źródło w Bogu, bo tylko Bóg jest pełnią dobroci i nawet jeśli będzie to najbardziej pokręcony przestępca, który współwięźniowi poda bezinteresownie kubek wody, to ten gest będzie zapisany tam wysoko. To jest jakiś odblask, jakiś mały promil płynący z Góry. Jaki stąd wniosek? Ano taki, że największą bolączką tego świata jest rozdarcie. Bo zauważmy, że my wszyscy jesteśmy podzieleni – mówiła s. Chmielewska.

Przełożona Wspólnoty „Chleb Życia” wyraziła swój sprzeciw wobec wypaczania pojęcia dobra, jakie co roku towarzyszy organizowani przez Jerzego Owsiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Kłótnia ludzi polega na tym, że Jurek Owsiak, który nie chodzi do kościoła, robi coś dobrego. Bo coś dobrego możemy zrobić tylko my, katolicy. My spod takiego, czy innego katolickiego sztandaru. I to jeszcze ten sztandar musi być właściwy, czyli mój. Coś dobrego może zrobić tylko ten, kto podziela moje poglądy. Natomiast kto ich nie podziela, nie ma żadnego prawa zrobienia czegoś dobrego. Nie ma też prawa do zrobienia czegoś dobrego homoseksualista, Murzyn, głupek, alkoholik, więzień, muzułmanin. Pan Jezus mówi przecież wyraźnie: dobry jest Bóg i co za tym idzie, każdy dobry czyn na tym świecie ma swe źródło w Panu Bogu – mówiła s. Chmielewska.

Znana opiekunka ludzi odrzuconych mówiła też o prowadzonych przez Wspólnotę „Chleb Życia” domach, w których mieszkają ludzie bezdomni, chorzy, samotni i wykluczeni przez społeczeństwo oraz wszystkie instytucje. Mówiła też o osobach, których trudno posądzać o to, by chodziły do kościoła, a które obdarowują bezinteresownie swym dobrem innych biedniejszych i niezaradnych życiowo ludzi.

apis / Kielce

powrót do spisu treści

O. Hryniewicz: ekumenizm to przyjmowanie odmiennego  

O poszukiwaniu dróg ku jedności chrześcijan, o radości w ekumenizmie oraz o tym, co to znaczy być uczniem Chrystusa i jak dawać temu wyraz wobec innych wyznań, mówił podczas spotkania w poznańskim Pałacu Działyńskich znany ekumenista o. prof. Wacław Hryniewicz OMI. Spotkanie odbyło się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i było połączone z promocją książki o. Hryniewicza pt. „Ekumenia żyje nadzieją”. Publikację wydało Wydawnictwo św. Wojciech.

- Ekumenizm to umieć przyjąć drugiego w jego odmienności, inności widocznej w kulcie, strukturze czy rozumieniu – zauważył o. Hryniewicz. Prelegent podkreślił, że wszyscy należymy do Chrystusa, a naszym zadaniem jest zmaganie się o jedność, choć przyznał, że nie opowiada się za poglądem, że jedność jest możliwa do osiągnięcia tutaj, na ziemi. – Jezus modlił się o to, żeby byli jedno – przypomniał prelegent. To apel skierowany nie tylko do rozumu, ale i do serca. O. Hryniewicz podkreślił, że wszyscy zmagamy się z tajemnicą Boga, której nie da się pokazać. Zdaniem ekumenisty tym, co może przekonać innych do Boga jest fakt, że jest On Bogiem miłującym.

Prelegent zwrócił uwagę, że w Kościele tworzymy wspólnotę wierzących, ale nie możemy zacieśnić się do jednego wyznania. – Nie dajmy się zacieśnić do jednego wyznania, żeby nie być niezdolnym do poznania tego, czym żyją inni – przekonywał o. Hryniewicz. Przypomniał, że w ekumenizmie mówi się o uczącej się wspólnocie. Zdaniem teologa być uczniem Chrystusa to „być zdolnym do pouczenia”. - Umieć przyjąć to, że ktoś inny ma coś do powiedzenia - stwierdził zakonnik. Zwrócił uwagę na bogactwo innych wyznań, z których warto czerpać. – Trzeba być w tym Kościele, w którym się jest, ale moja tożsamość się wzbogaca, jeśli umie skorzystać np. z zażyłości z Pismem Świętym od ewangelików - mówił o. Hryniewicz. Podkreślił, że należy wystrzegać się ekumenizmu sprowadzanego tylko do definicji. – Radością dla ekumenii jest to, że nią żyjemy – zauważył prelegent.

msz / Poznań

powrót do spisu treści

Abp Abel: do pojednania potrzebujemy teologii rodzącej się z wiary  

Do pojednania podzielonych chrześcijan potrzebna jest teologia rodząca się z wiary – mówił abp Abel 25 stycznia w kościele akademickim KUL. Prawosławny ordynariusz lubelski i chełmski wygłosił kazanie podczas Mszy św. w ostatnim dniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Eucharystii przewodniczył dziekan Wydziału Teologii KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski. Od tygodnia codziennie w uniwersyteckiej świątyni kazania głosili duchowni różnych Kościołów chrześcijańskich.

Abp Abel podkreślił, że „gdy nie ma miłości w Chrystusie, to odrzuca się także braterstwo ludzi”, a ekumenizm przeżywa chwile kryzysu, gdy w społeczeństwie brakuje sprawiedliwości, miłości i pokoju. - W celu pojednania podzielonych chrześcijan potrzebna jest teologia rodząca się z wiary w Trójcę Świętą i stanowiąca świadectwo doświadczania osobowego Boga, który nie da się wyrazić w abstrakcyjnych pojęciach – mówił hierarcha. - Współcześni ekumeniści powinni tak jak ojcowie Kościoła otwierać się na łaskę teologii, w momencie żywej modlitwy. Jedynie teologia rodząca się z doświadczenia Boga stanowi kryterium żywej wiary i jest darem dla świata, w którym obecnie wszystko jest oceniane, negocjowane czy ustalane w oparciu o myślenie racjonalistyczne, przy użyciu kategorii rozumowych i abstrakcyjnych pojęć - dodał.

Abp Abel przypomniał, że jedność między chrześcijanami, nawet jeśli wymaga ludzkich wysiłków, jest przede wszystkim darem Bożym. - Nasze wspólne głoszenie ewangelii ma pokazać światu Boga, który ani nas nie ogranicza, ani przytłacza. My zaś w sposób wiarygodny mamy mówić ludziom nam współczesnym, że zwycięstwo Chrystusa pokonuje wszystko, co nie pozwala nam dzielić pełni życia w Nim i ze sobą nawzajem – mówił. - Jeżeli nie współcierpimy z naszym bratem katolikiem lub siostrą ewangeliczką, których cierpienie z różnych powodów jest naszym wspólnym cierpieniem, jednego mistycznego ciała Chrystusa, czym wobec tego jest nasza wspólnota chrześcijańska? Św. Paweł porównuje ją z ludzkim ciałem, gdzie kiedy jeden członek cierpi, cierpią wszystkie członki – przypominał abp Abel. - Jeśli zatem nie współcierpimy z bratem katolikiem czy siostrą prawosławną, nasze chrześcijaństwo traci autentyzm i staje się tylko pozorem albo nawet pseudochrześcijaństwem – dodał.

mj / Lublin

powrót do spisu treści

Drezdenko: pierwszy w Polsce dom kanoniczek regularnych  

Od kilku lat w Drezdenku mieszkają i posługują siostry z żeńskiej gałęzi Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Teraz mają swój pierwszy dom w Polsce, który poświęcił biskup zielonogórsko-gorzowski Stefan Regmunt.

W domu mieszkają siostry Eliza Rodriguez Adrover z Hiszpanii i Rita Magtagad z Filipin. Obie zakonnice pracują w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Tę parafię, podobnie jak trzy inne w dekanacie Drezdenko, prowadzą księża kanonicy regularni laterańscy.

Dom sióstr poświęcił bp Stefan Regmunt, który w 2009 r. zgodził się na nowe zgromadzenie w diecezji. – Duch Święty sprawia, że przychodzą takie pomysły i pragnienia tworzenia czegoś nowego. Bez pomocy Ducha Świętego człowiek bałby się jechać do innego kraju, zakładać klasztor, wysyłać siostry. Duch Święty mówi: „Nie bój się. To jest dobre dzieło” – mówił w homilii bp Stefan Regmunt. – Dzisiaj razem klasztor męski i żeński tworzy jedną całość. Dzięki tej inicjatywie Drezdenko będzie się zmieniało. Na uroczystość poświęcenia przybyła przełożona generalna s. Margarita Victoria Bruno. – Naszym charyzmatem jest kontemplacja, troska o kult liturgiczny, otwartość na osoby, które chcą pogłębić swoją duchowość. Poza tym siostry zajmują się kościołem i zakrystią – powiedziała w przełożona.

Kanoniczki Regularne Laterańskie

kk / Drezdenko

powrót do spisu treści

Żywiec: przegląd jasełek w wykonaniu niepełnosprawnych  

Przegląd widowisk jasełkowych w wykonaniu grup teatralnych z placówek opiekuńczo-leczniczych, warsztatów terapii zajęciowej oraz organizacji zajmujących się pracą z osobami o różnym stopniu niepełnosprawności odbył się 24 stycznia w Żywcu. W przeglądzie udział wzięło 6 grup teatralnych ze Śląska i Małopolski. W tym roku organizatorzy odeszli od formy konkursowej.

Podopieczni każdej z placówek zaprezentowali program artystyczny nawiązujący do obrzędów związanych z okresem Bożego Narodzenia. Dużą pomysłowością wykazali gospodarze spotkania – podopieczni Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim – którzy zaprezentowali publiczności opowieść bożonarodzeniową bez tradycyjnej szopki i betlejemskiej scenerii. Współczesna historia Józefa i ciężarnej Marii, szukających schronienia u ludzi podbiła serca widzów, wśród których był m.in. ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Hierarcha podziękował uczestnikom spotkania oraz osobom biorącym udział w przygotowaniach do występów. Pobłogosławił aktorom i życzył wytrwałości w realizacji artystycznych przedsięwzięć.

Pomysłodawca imprezy, Marek Moszczak, dyrektor Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Bialskim, przypomniał, że jasełka zorganizowano po raz dziewiąty. „Odeszliśmy od formy konkursu, która obowiązywała w poprzednich latach, uznając, że to powinna być wspólna integracja i miłe spotkanie, a nie rodzaj rywalizacji” – wyjaśniał. Przegląd odbywał się w ramach imprezy folklorystycznej „Żywieckie Gody 2012”.

rk (KAI) / Żywiec

powrót do spisu treści

Bielsko-Biała: ekumeniczny maraton biblijny  

Biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger i zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego bp Paweł Anweiler rozpoczęli 25 stycznia ekumeniczny maraton biblijny w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Czytano fragmenty Dziejów Apostolskich.

Wśród 29 osób zaproszonych do głośnej lektury Pisma Świętego znaleźli się przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, świata kultury, nauki i polityki – katolicy i ewangelicy z Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego. Środowy maraton biblijny odbył się w ramach kończącego się dziś Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Do czytania wybrano tym razem fragmenty Dziejów Apostolskich opisujące losy św. Pawła Apostoła, gdyż ekumeniczne czytanie Biblii zbiega się w tym roku ze świętem Nawrócenia Świętego Pawła.

Ks. Jacek Pędziwiatr, redaktor naczelny radia "Anioł Beskidów" i jeden z pomysłodawców przedsięwzięcia wyjaśnia, że czytanie Biblii na głos jest rodzajem naśladowania św. Jana Chrzciciela, który mówił, że jest "głosem wołającego na pustyni". „Święta księga nosi w sobie słowa, ale potrzebny jest ludzki głos, by Słowo Boga stało się ciałem i dotarło do innych, żeby i oni usłyszeli. A ze słuchania rodzi się wiara” – mówi kapłan w rozmowie z KAI. Zdaniem księdza-radiowca, maraton ma także zachęcać do lektury innych książek. „Dzisiaj mówi się, że przeciętny Polak czyta około półtorej książki rocznie. Nie wiem, jakie miejsce zajmuje w tej statystyce Biblia. Być może to zaledwie kilka kartek rocznie. Zachęcamy to czytania tej księgi, a poprzez nią także innych lektur. Ktoś powiedział, że wszystko, co zostało napisane, to jedynie komentarz do Biblii” – zauważa ks. Pędziwiatr.

rk / Bielsko-Biała

powrót do spisu treści

Bielsko-Biała: katolickie i protestanckie Biblie na wystawie  

Zabytkowe i współczesne wydawnictwa Pisma Świętego pochodzące w większości ze zbiorów Książnicy Beskidzkiej składają się na wystawę „Księga nad Księgami-Biblia” otwartą 25 stycznia w największej na Podbeskidziu bibliotece publicznej. Najstarsze z prezentowanych egzemplarzy mają po kilkaset lat.

Wśród różnych edycji Pisma Świętego znajduje się na wystawie egzemplarz Biblii Norymberskiej z 1540 roku, zawierający czeski przekład, jednak na ekspozycji dominują przekłady w języku polskim. Wystawa obejmuje najważniejsze edycje pełnych wydań Pisma Świętego zarówno Kościoła katolickiego, jak i Kościołów protestanckich w Polsce. Dyrektor Książnicy Beskidzkiej, Bogdan Kocurek wyjaśnia, że na wystawie znalazły się prawdziwe skarby biblioteczne. „Tych dzieł nie można zobaczyć na co dzień. Mamy tu na przykład Biblię Leopolity z 1577 roku, reprint Biblii Brzeskiej z 1563 roku, no i oczywiście różne wydania Biblii Jakuba Wujka, m.in. reprint z ilustracjami Gustawa Dore” – wylicza dyrektor.

Bogusława Gutan, szefowa Działu Zbiorów Specjalnych przypomina, że katolicka Biblia Jakuba Wujka i protestancka Biblia Gdańska kończą działalność translatorską polskich biblistów aż do XX wieku. Opisując najcenniejszy zabytek Książnicy Beskidzkiej – Biblię Norymberską – zwraca przy okazji uwagę, że oprawione w oryginalną skórę wydanie jest w bardzo dobrym stanie. „Nie ma tylko karty tytułowej i kilku początkowych stron. Jeśli chodzi o materiał ilustracyjny, drzeworyty tu zastosowane są niewielkie, ale podczas konserwacji, gdy czyszczono brudne naleciałości, konserwator odkrył dwie barwne ilustracje, m.in. obraz Adama i Ewy w raju” – mówi pracownia Książnicy. Na wystawie prezentowany jest też pierwszy polski ekumeniczny przekład Pisma Świętego z 2001 roku, dokonany przez Międzywyznaniowy Zespół Tłumaczy. Bielską wystawę zainaugurowali 25 stycznia biskupi – katolicki i luterański – Piotr Greger i Paweł Anweiler.

rk / Bielsko-Biała

powrót do spisu treści

Gdańsk: „Sąd Ostateczny” Memlinga będzie zbadany  

Na przełomie stycznia i lutego znajdujący się w Muzeum Narodowym w Gdańsku obraz Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny” zostanie poddany specjalistycznym badaniom. Nad dziełem pracować będzie międzynarodowa grupa konserwatorów sztuki, a przebieg badań ma być transmitowany w internecie.

Jak informuje Małgorzata Posadzka, rzecznik Muzeum Narodowego w Gdańsku „badaniem kierować będą naukowcy z Uniwersytetu w Perugii. Używają oni unikalnej, przenośnej aparatury pomiarowej, zwanej Molab”. Cały proces badań będzie transmitowany online. - Badania przez Molab mają wielki walor ze względu na bezpieczeństwo danego dzieła. Nie jest ono narażone na trudy ewentualnej podróży, bo są prowadzone w miejscu jego przechowywania - wyjaśnia Posadzka. Dodaje, że „takie badanie umożliwi pełniejsze poznanie techniki i warsztatu Memlinga. Dowiemy się między innymi czy malarz przemalowywał swój obraz albo w jaki sposób używał farb”. Wcześniej mobilne laboratorium poddało analizie dzieła takich artystów jak Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Rafael Santi i Pablo Picasso.

"Sąd Ostateczny" został namalowany przez Hansa Memlinga między rokiem 1467 a 1471. Uważany jest za jego największe dzieło.

als / Gdańsk

powrót do spisu treści

Strona dla uczestników Spotkania Młodych Diec. Sosnowieckiej  

W sieci internetowej funkcjonuje strona www.smds.pl. Twórcy chcą, by stała się ona platformą wymiany informacji dla ludzi młodych. Jest to także miejsce informacji o Spotkaniach Młodych Diecezji Sosnowieckiej, jakie odbywają się we wrześniu.

- Strona internetowa ma krótki adres i dlatego łatwo go zapamiętać. Jest on skrótem od Spotkań Młodych Diecezji Sosnowieckiej, a strona ma być m.in. zaproszeniem kierowanym do młodych do udziału we wrześniowym wydarzeniu, ale nie tylko – wyjaśnia ks. Jarosław Kwiecień, twórca strony. Dodaje, że chciałby, aby jako swoją potraktowali tę stronę członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz młodzież, która dopiero szuka swojego miejsca w Kościele.

Dlatego elementem smds.pl są zaproszenia na spotkania i wydarzenia organizowane przez wspólnoty działające w diecezji sosnowieckiej. Wzbogacone to zostanie szeroko pojętą tematyką, która interesuje młodzież: od komputerów po trudne tematy związane z Kościołem.

pk / Sosnowiec

powrót do spisu treści

Oświęcim: austriacka nagroda dla Centrum Żydowskiego  

Za przypominanie najnowszej i dawnej historii oświęcimskich Żydów Centrum Żydowskiemu w Oświęcimiu przyznano Austriacką Nagrodę Pamięci Holokaustu (Austrian Holocaust Memorial Award). Wyróżnienie to funduje od roku 2006 Stowarzyszenie Austriacka Zagraniczna Służba Cywilna osobom lub organizacjom szczególnie zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o zbrodniach nazizmu i zwracającym uwagę na ich konsekwencje dla całej ludzkości.

W przypadku Centrum Żydowskiego doceniono zasługi placówki, jeśli chodzi o przypominanie nie tylko najnowszej historii Żydów w Oświęcimiu, ale i tej sięgającej XVIII wieku, kiedy w wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 Oświęcim, znajdujący się na terenie ówczesnej Galicji, stał się wraz z nią częścią ówczesnej austriackiej historii. Od roku 2007 Centrum jest miejscem odbywania cywilnej służby pamięci przez młodych Austriaków. Jak podkreślają fundatorzy nagrody, to także swoiste podziękowanie za taką możliwość.

Nagrodę wręczy 27 stycznia, w dniu obchodów 67. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, ambasador Republiki Austrii w Polsce, dr Herbert Krauss.

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

rk / Oświęcim

powrót do spisu treści

STOLICA APOSTOLSKA  

Benedykt XVI do Polaków: prośmy Boga o łaskę jedności  

„Prośmy Go o łaskę jedności, która domaga się także naszego nawrócenia, dochowania wierności prawdzie i miłości Boga” – powiedział Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież przypomniał o obchodzonym dzisiaj święcie Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła i kończącym się Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Swoją katechezę Ojciec Święty poświęcił "modlitwie arcykapłańskiej Chrystusa".

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków powiedział: „Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Dzisiaj w święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła kończymy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nawrócenie Apostoła Narodów pod Damaszkiem jest dowodem, że ostatecznie Bóg decyduje o losach swego Kościoła. Prośmy Go o łaskę jedności, która domaga się także naszego nawrócenia, dochowania wierności prawdzie i miłości Boga. Z serca wam błogosławię.”

Papieską katechezę streścił ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego sekretariatu stanu. Wśród pielgrzymów z Polski byli m.in.: nowy arcybiskup metropolita częstochowski, Wacław Depo oraz ekumeniczny komitet redakcyjny, który opracował teksty na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

tom (KAI) / Watykan

powrót do spisu treści

Papież zachęca chrześcijan, aby mimo trudności dążyli do jedności  

„Mimo że niekiedy można odnieść wrażenie, iż droga do przywrócenia pełnej komunii jest nadal bardzo długa i pełna przeszkód, zachęcam wszystkich do ponowienia swej determinacji, aby odważnie i wielkodusznie dążyć do jedności, która jest wolą Boga". - Tymi słowami zwrócił się Benedykt XVI do przedstawicieli Kurii Rzymskiej, innych Kościołów chrześcijańskich, w tym grupy ekumenicznej z Polski oraz rzesz wiernych zgromadzonych w rzymskiej bazylice św. Pawła za Murami. Przewodniczył tam 25 stycznia nieszporom Nawrócenia św. Pawła na zakończenie 45. Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58), Ojciec Święty wskazał, że dobrym przykładem takiej radykalnej przemiany jest św. Paweł, który z prześladowcy Kościoła stał się gorliwym Apostołem Jezusa Chrystusa. Przemiana taka nie jest wynikiem długiej refleksji czy owocem ludzkiego wysiłku, lecz dokonuje się dzięki łasce Bożej. Ta, która była udziałem św. Pawła, nie ogranicza się jedynie do wymiaru etycznego (nawrócenia od niemoralności do moralności) ani intelektualnego (przemiana sposobu rozumienia rzeczywistości), lecz oznacza radykalną odnowę swego istnienia, pod wieloma względami podobną do narodzenia się na nowo – zauważył papież.

Nawiązując do kończącego się Tygodnia papież podkreślił, że modlitwa o jedność jest uczestnictwem w realizacji planu Bożego wobec Kościoła, zaś zaangażowanie na rzecz przywrócenia jedności jest dla wszystkich obowiązkiem i wielką odpowiedzialnością. Mówca zachęcił, by chrześcijanie, mimo doświadczanego podziału, z nadzieją spoglądali w przyszłość, ponieważ zwycięstwo Chrystusa oznacza przezwyciężenie tego wszystkiego, co nas powstrzymuje od dzielenia pełni życia z Nim i z innymi ludźmi. „Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa potwierdza, że dobroć Boga zwycięża zło, a miłość góruje nad śmiercią. On nam towarzyszy w walce z niszczącą mocą grzechu, która szkodzi ludzkości i całemu Bożemu stworzeniu. Obecność zmartwychwstałego Chrystusa wzywa nas, wszystkich chrześcijan, do wspólnego działania na rzecz dobra. Zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy wezwani do dzielenia Jego misji: niesienia nadziei tam, gdzie panują niesprawiedliwość, nienawiść i rozpacz. Nasze podziały osłabiają jasność naszego świadectwa o Jezusie. Cel pełnej jedności, którego oczekujemy w aktywnej nadziei i o który modlimy się z ufnością, nie jest zwycięstwem drugorzędnym, lecz ważnym dla dobra rodziny ludzkiej” – stwierdził Benedykt XVI.

W II nieszporach uroczystości Nawrócenia św. Pawła, obok przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurta Kocha i pracowników tej dykasterii, wzięli także udział przedstawiciel prawosławnego patriarchy Konstantynopola - metropolita Genadiusz, osobisty przedstawiciel anglikańskiego arcybiskupa Canterbury i przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich. W sposób szczególny papież pozdrowił delegację ekumeniczną z Polski, która przygotowała pomoce na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podziękował jej za wykonaną pracę oraz zachęcił polskich chrześcijan do kontynuowania drogi pojednania i owocnej współpracy.

st (KAI) / Watykan

powrót do spisu treści

„Iustitia et Pax” potępia terroryzm ekonomiczny  

Międzynarodowa finansjera neoliberalna uprawia dziś swoisty „terroryzm ekonomiczny” – uważa sekretarz Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” bp Mario Toso SDB. Pogląd ten wyraził 14 stycznia na spotkaniu zorganizowanym w Rzymie przez Włoską Federację Pracowników Bankowych i Ubezpieczeniowych (FIBA), działającą w ramach konfederacji chrześcijańskich związków zawodowych (CISL), pt. „O reformę systemu finansowego. Wkład Kościoła. Propozycje CISL”.

Zdaniem sekretarza watykańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju, finanse zdominowane są przez międzynarodową oligarchię i nie spełniają swego podstawowego zadania, jakim jest wspieranie przedsiębiorstw, pracy i rodzin. Zamiast służyć całościowemu, zrównoważonemu rozwojowi, obejmującemu wszystkie ludy, instytucje finansowe nastawione są jedynie na bezpośredni zysk. Stają się nowym „Lewiatanem”, potworem pożerającym najsłabsze przedsiębiorstwa i narody – dodał bp Toso.

Natomiast przewodniczący tego urzędu kard. Peter Turkson uczestniczy obecnie w Światowym Forum Ekonomicznym, rozpoczętym dziś w Davos w Szwajcarii. Udał się tam na zaproszenie założyciela i przewodniczącego tych dorocznych konferencji, prof. Klausa Schwaba.

(KAI/RV) / Rzym

powrót do spisu treści

Niemiec podsekretarzem Kongregacji ds. Biskupów  

Benedykt XVI mianował swego rodaka, pochodzącego z diecezji trewirskiej, ks. prał. Udo Breitbacha podsekretarzem w Kongregacji ds. Biskupów.

Urodzony w 1960 r. ks. Breitbach, po studiach filozoficznych i teologicznych w Monachium przyjął święcenia kapłańskie w 1986 r. w Trewirze. W 1989 r. został wysłany na studia uzupełniające do Rzymu, a od 1992 r. pracuje w Kongregacji ds. Biskupów. Gratulacje z powodu mianowania kolejnego niemieckiego duchownego na ważną funkcję w Kurii Rzymskiej przesłał mu przewodniczący niemieckiego episkopatu, abp Robert Zollitsch.

st (KAI) / Watykan

powrót do spisu treści

ŚWIAT  

Słowacka droga do ekumenizmu  

Istnieje potrzeba pogłębienia dialogu ekumenicznego tak, by służył odnowie moralnej i rozwojowi społecznemu. Wskazano na to na Słowacji w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O poziomie dialogu ekumenicznego dyskutowali tam przewodniczący Konferencji Biskupów tego kraju abp Stanislav Zvolenský i odpowiedzialny w łonie episkopatu za ekumenizm bp Andrej Imrich.

Podsumowując doświadczenia ostatnich dwudziestu lat, przeżywanych w wolności także dla ekumenizmu, oraz kończący się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, obaj hierarchowie nie mają wątpliwości, że wspólnoty kościelne wszystkich wyznań są świadome potrzeby i konieczności prowadzenia dialogu, ale czynią to za mało intensywnie. Biskupi są przekonani, iż po okresie emocjonalnego wyliczania wzajemnych krzywd, przezwyciężania uprzedzeń i potrzeby przebaczania, nadszedł już czas na pogłębione studium wiedzy teologicznej i historycznej o tym, co wspólne, i na świadectwo wzajemnego szacunku. Tylko wtedy – podkreślili biskupi – ekumenizm będzie służył również tak potrzebnej dzisiejszemu światu odnowie moralnej i rozwojowi społecznemu. Przypomniano przy tej okazji wychodzący tutaj od kilku już lat znakomity kwartalnik ROZMER, będący owocem dobrej współpracy ekumenicznej.

Głównym wydarzeniem tegorocznego Tygodnia Modlitw dla przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich było ogólnosłowackie nabożeństwo ekumeniczne odprawione w niedzielę 22 stycznia w prawosławnej cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trebiszowie. Nabożeństwa ekumeniczne kończące Tydzień w Słowacji odprawiono we wtorek 24 bm. wieczorem w bratysławskim kościele franciszkanów i nazajutrz w kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znajdującej się w Pałacu Rady Ministrów.

(KAI/RV) / Bratysława

powrót do spisu treści

Apele wzywające do drugiej rewolucji w Egipcie  

„Są apele wzywające do drugiej rewolucji w Egipcie“ – zwraca uwagę włoski misjonarz Luciano Verdoscia. Zadaniem pracującego od wielu lat w Kairze kombonianina raczej do niej nie dojdzie, nawet, gdy nadal będą odbywały się demonstracje i nie zostaną rozwiązane ważne problemy np. udział wojskowych w rządzeniu krajem. Dzisiaj, 25 stycznia stolica Egiptu świętuje pierwszą rocznicę upadku reżimu Hosni Mubaraka. Na wiecu na placu Tahrir oczekiwanych jest dziesiątki tysięcy demonstrantów.

W rozmowie z misyjną agencją „Fides” o. Luciano Verdoscia podsumowując „arabskie rewolucje“ minionego roku podkreślił, że w krajach, w których doszło do upadku reżimów, coraz większe wpływy mają partie muzułmańskie. W najbliższych miesiącach Egipt czekają wybory do izby wyższej parlamentu Szury oraz wybory prezydenckie. Uważa on, że ich wyniki będą podobne jak podczas ostatnich wyborów. „Te rezultaty odzwierciedlają mocną religijną tożsamość Egipcjan. W kraju, w którym 40 proc. mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa, religijna tożsamość jest często czymś jedynym, co podtrzymuje poczucie godności człowieka” – zaznaczył o. Verdoscia. Według zakonnika Bractwo Muzułmańskie zebrało teraz owoce swojej wieloletniej socjalnej i charytatywnej działalności w najuboższych dzielnicach miast i regionów Egiptu.

Mówiąc o roli młodych ludzi w rewolucji o. Verdoscia przypomniał, że to właśnie oni byli jej inicjatorami. Zastrzegł, że ich zryw nie motywowała religia, lecz domagali się demokracji i sprawiedliwości. Głównymi aktorami pierwszej fazy rewolucji były społeczne ruchy takie jak „6 kwietnia“ i „Kifaya“. Później do głosu doszły Bractwo Muzułmańskie i salafiści z partii Nur, którzy są lepiej zorganizowani i posiadają zaplecze finansowe. „Nie oznacza to zepchnięcia demokracji w cień. W szeregach Bractwa Muzułmańskiego są różne opcje, niektóre z nich nawet sprzeczne. Jeśli przejmą władzę w kraju, zobaczymy jak będą rządzić“ – zastrzegł włoski misjonarz. Do najważniejszych problemów, jakie muszą rozwiązać nowe władze, o. Verdoscia zaliczył ożywienie gospodarki oraz zdefiniowanie roli wojska.

tom (KAI/Fides) / Kair

powrót do spisu treści

Indie: kolejny atak na chrześcijan w stanie Karnataka  

Kilkudziesięciu aktywistów hinduskich zaatakowało 20 chrześcijan z ruchu New Life Fellowship, zebranych w domu prywatnym koło miejscowości Haliyal w powiecie Uttar Kannada w stanie Karnataka w zachodnich Indiach. Ekstremiści, należący do skrajnie nacjonalistycznego ugrupowania Rashtriya Savayansevak Sangh (RSS), zarzucali wyznawcom Chrystusa uprawianie prozelityzmu i dokonywanie przymusowych nawróceń na swoją wiarę. Jest to trzeci tego rodzaju incydent w tym stanie w tym roku.

„Również w 2012 roku chrześcijanie nie znają spokoju. Jesteśmy świadkami już trzeciego ekscesu antychrześcijańskiego w pierwszym miesiącu tego roku” – powiedział włoskiej agencji misyjnej AsiaNews Sajan K. George, przewodniczący Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan (GCIC). Według świadków, napastnicy oskarżyli najpierw swe ofiary o prozelityzm, a następnie zaczęli bić jednego z wiernych – Kishore Kavalekara i pastora, 27-letniego Chandrakantha Kalappę Chavana na oczach jego żony – 24-letniej Vandany i ich trzyletniej córeczki. Po zerwaniu ubrania z duchownego, fanatycy obnosili go po całym miasteczku. Następnie przywiązali go do drzewa w pobliżu świątyni hinduistycznej i wezwali miejscową policję. Stróże porządku aresztowali pastora na 24 godziny, pozostawiając na wolności bojówkarzy RSS.

Od pewnego czasu również w szeregu innych stanów Indii dochodzi do prześladowań antychrześcijańskich. Na przykład kilka dni temu sąd islamski w Dżammu i Kaszmirze (nie mający żadnej rzeczywistej władzy) zażądał usunięcia ze stanu pięciu misjonarzy, w tym pastora C. M. Khanny i ks. Jima Borsta. W powiecie Umaria (stan Madhia Pradeś) policja przeprowadziła 12 bm. rewizję w pokojach amerykańskiej studentki i 20 innych dziewcząt na podstawie podejrzeń o dokonywanie przez nie przymusowych nawróceń. Informując o tym zdarzeniu ambasadę USA, studentka Nicole Jaquis oświadczyła, że funkcjonariusze razem z nacjonalistami z ruchu Hindutva przeszukali jej rzeczy osobiste, łącznie z bielizną, nie okazawszy przy tym żadnego nakazu rewizji.

kg (KAI/AsiaNews) / Bangalur

powrót do spisu treści

KOMENTARZE, OPINIE  

Czy Parlament Europejski skutecznie broni chrześcijan?  

Czy Parlament Europejski skutecznie występuje przeciwko prześladowaniom chrześcijan? Jakie są konkretne możliwości działań Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie? – na te pytania odpowiadają w sondzie KAI polscy europosłowie.

KAI: Czy parlament Europejski, który za jedno ze swoich zadań ma przeciwdziałanie dyskryminacji i prześladowaniom, wystarczająco skutecznie występuje przeciwko prześladowaniom chrześcijan?

Ryszard Czarnecki (PIS): Nie, europarlament jest zbyt pasywny w roli obrońcy chrześcijan w świecie. Nie tylko Parlament Europejski - także Komisja Europejska, której szef Jose Manuel Barosso milczał przez tydzień, gdy w Egipcie zabijano chrześcijan-Koptów. To smutne, że PE woli zajmować się bardziej gorliwie obroną mniejszości seksualnych, a nawet jeśli mniejszości religijnych, to jakoś akurat chrześcijan w mniejszym stopniu. Czasem przybiera to spektakularny wymiar, jak w przypadku rezolucji potępiającej Pekin za prześladowania Ujgurów, mniejszości etnicznej, a jednocześnie religijnej (muzułmanie). Wówczas nie znaleźliśmy mniejszości w europarlamencie, aby poprzeć poprawki dotyczące także obrony chrześcijan w Chinach, a nie tylko wyznawców islamu.

Joanna Skrzydlewska (PO): Prawie dokładnie rok temu Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania. Stanowczo i jednoznacznie potępił w niej wszelkie akty dyskryminacji i prześladowania chrześcijan na świecie. Wezwał też między innymi przedstawicieli Rady, Komisji oraz wysoką przedstawiciel Unii ds. zagranicznych do egzekwowania wolności wyznania w ramach współpracy z państwami trzecimi. Tym samym Parlament udowodnił, że ochrona wolności, w tym wolności wyznania jest jednym z podstawowych priorytetów jego działalności.

Konrad Szymański (PiS): Parlament Europejski niewystarczająco upomina się o prawa chrześcijan na świecie. PE jest wręcz przewrażliwiony na tle politycznego zabiegania o prawa mniejszości, szczególnie seksualnych, a jednocześnie trzeba olbrzymiego wysiłku, aby wymóc na nim zajęcie stanowiska w sprawie masowych dziś prześladowań chrześcijan. Ta nierównowaga, podyktowana ideologią i polityką, jest rażąca.

Janusz Wojciechowski (PIS): Parlament Europejski zdecydowanie za mało działa na rzecz przeciwstawienia się dyskryminacji i prześladowań chrześcijan. Ta sprawa obchodzi niewielką część Parlamentu - konserwatywnych posłów z grupy EKR i część grupy EPP. Lewica i liberałowie mają wybiórczą wrażliwość społeczną i reagują stanowczo, niekiedy wręcz histerycznie na najmniejsze przejawy, np. homofobii, czy antysemityzmu, a już wiadomości o zbrodniczych prześladowaniach chrześcijan nie wywołują u niej podobnej wrażliwości.

KAI: Jakie są konkretne możliwości działań Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie?

Ryszard Czarnecki (PIS): Parlament Europejski może nie tylko protestować przyjmując rezolucje i nagłaśniać medialnie liczne przypadki prześladowania chrześcijan, ale również powinien wywierać presję na Radę UE i Komisję Europejską. Chodzi o to, aby te instytucje, które często finansowo wspierają antychrześcijańskie reżimy, uzależniły swoją pomoc ekonomiczną czy charytatywną od zaprzestania dyskryminacji naszych braci w wierze.

Joanna Skrzydlewska (PO): Parlament Europejski, jak każdy kolegialny podmiot, każdorazowo wyraża swoje stanowisko na przykład w formie rezolucji, czy dyrektywy. Jak już wcześniej wspomniałam, Parlament, w imieniu wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w rezolucji z 20 stycznia 2011 roku, wyraził swój zdecydowany sprzeciw wobec aktów łamania praw człowieka, skierowanych przeciwko chrześcijanom, ze względu na ich religijne przekonania. Wezwał rządy państw, w których dochodziło do ataków na chrześcijan do zapewnienia im bezpieczeństwa i skutecznej ochrony. Parlament przyjmując rezolucję skorzystał tym samym z przysługujących mu uprawnień w zakresie przedstawienia swojego stanowiska w tej bardzo ważnej społecznie sprawie.

Konrad Szymański (PiS): Parlament powinien alarmować Radę, Komisję Europejską, a w końcu także opinię publiczną w Europie w sprawie gwałcenia praw człowieka wobec chrześcijan na świecie. Powinien w ten sposób wywierać presję polityczną na państwa, które albo prześladują wprost, albo tolerują prześladowania społeczne chrześcijan na swoim terytorium. Do tego jest powołany.

Janusz Wojciechowski (PIS): Możliwości Parlamentu to przede wszystkim nacisk polityczny, ale też np. wysyłanie misji do zbadania sytuacji na miejscu, interwencje wobec władz danego kraju, gdzie prześladowania mają miejsce. Nie są to może radykalne środki, ale w dłuższym okresie czasu nacisk polityczny Parlamentu może przynosić dobre skutki, tym lepsze, im większa jest jedność Parlamentu w danej sprawie.

iw (KAI Strasburg) / Strasburg

powrót do spisu treści

W NAJBLIŻSZYM CZASIE  

Jutro Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce  

Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka” przebiegnie XII Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Centralne obchody odbędą się 26 stycznia w Warszawie. Podczas spotkania, które rozpocznie muzyka Orientu, przedstawiciele obydwu religii czytać będą Biblię i Koran, modlić się i dyskutować. Całość zakończy wspólny posiłek. Inicjatywa polskiego Episkopatu jest pionierską w skali światowej.

Oprócz hierarchów katolickich i chrześcijan różnych wyznań w spotkaniu w Domu Parafialnym przy katedrze na warszawskiej Pradze wezmą udział polscy muzułmanie z muftim Tomaszem Miśkiewiczem, a także przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w RP. Przybędą także ambasadorowie państw muzułmańskich w Polsce. Współgospodarzami spotkania będą: bp Romuald Kamiński, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi oraz Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 przy dźwiękach muzyki Orientu. Po powitaniu i wprowadzeniu w temat tegorocznych obchodów – „Chrześcijanie i muzułmanie: poparcie dla duchowego wymiaru człowieka”, nastąpi czytanie odnośnych fragmentów Ksiąg Świętych: Biblii i Koranu. Następnie główny temat spotkania zostanie podjęty podczas dwugłosu chrześcijańsko-muzułmańskiego, a następnie impresjami z pieszej pielgrzymki z Jerozolimy do Asyżu podzieli się Roman Zięba. Ostatnim oficjalnym punktem programu będą modlitwy i znak pokoju. Wyznawcy islamu wzniosą modlitwę spontaniczną – „Dua”; chrześcijańską modlitwę wiernych zakończy odmówienie „Ojcze nasz”, po czym uczestnicy spotkania przekażą sobie nawzajem znak pokoju. Całość zakończy się agapą – wspólnym posiłkiem chrześcijan i muzułmanów.

tk / Warszawa

powrót do spisu treści

Jasna Góra: czuwanie Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę  

W nocy z 27 na 28 stycznia odbędzie się pierwsze ogólnopolskie czuwanie modlitewne Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Ojcowie Paulini zapraszają do Kaplicy Cudownego Obrazu. Uczestnicy będą modlić się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Czuwanie rozpocznie się po Apelu Jasnogórskim. W jego ramach wygłoszona zostanie konferencja, odmówione zostaną wszystkie cztery części Różańca Świętego, o północy odbędzie się uroczysta Msza święta. Swoje uczestnictwo zapowiedziały członkinie Instytutu Prymasowskiego. Zaproszeni są wszyscy dotychczasowi członkowie Krucjaty, a także osoby, które do tej pory nie zadeklarowały udziału w tym dziele.

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę została zainicjowana w czerwcu 2011 roku i szybko spotkała się z szerokim odzewem. W tej chwili codzienną dziesiątkę różańca (lub więcej) odmawia niemal 70 tys. Polaków w kraju i za granicą, w tym dziesięciu biskupów: Prymas Senior kard. Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, abp Andrzej Dzięga, abp Wacław Depo, bp Stanisław Stefanek, bp Kazimierz Górny, bp Grzegorz Kaszak, bp Romuald Kamiński, bp Marek Solarczyk i bp Piotr Skucha. Odbywa się również szereg Mszy za Ojczyznę według intencji Krucjaty. Aktualne informacje o nich oraz o kolejnych wydarzeniach związanych z tą inicjatywą znaleźć można na stronie www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl.

aw / Częstochowa

powrót do spisu treści

Obrońcy życia z 18 krajów spotkają się na Jasnej Górze  

Obrońcy życia z 18 krajów spotkają się 28 stycznia na Jasnej Górze, by zawierzyć cywilizację życia Matce Bożej. Zostanie też poświęcona kopia obrazu Czarnej Madonny, która odbędzie potem pielgrzymkę „od oceanu do oceanu” - zaczynając od Rosji przez Azję i Europę, od Władywostoku do Fatimy.

Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godz. 18.30 w Kaplicy Jasnogórskiej. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele ruchów pro-life z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Łotwy, Litwy, Słowacji, Czech, Węgier, Austrii, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i USA. Będą obecni także kapłani oraz przedstawiciele prawosławnych ruchów obrony życia z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Przybędzie też nowy wiceprezydent Human Life International z USA - o. Peter West. Podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka nastąpi „Akt Powierzenia w Ręce Matki Bożej Ochrony Cywilizacji Życia i Miłości na Świecie”. Zostanie on odczytany w trzech językach.

Podczas uroczystości zostanie poświęcona kopia Ikony Jasnogórskiej. Zgodnie z zamierzeniem Międzynarodowego Komitetu jest ona przeznaczona do peregrynacji w intencji ochrony cywilizacji życia „Od oceanu do oceanu” – zaczynając od Rosji przez Azję i Europę - od Władywostoku do Fatimy. 28 stycznia rano zbierze się Międzynarodowy Komitet i podejmie decyzje odnośnie czasu, trasy i formy tej pielgrzymki. „Przeprowadzenie ikony linią frontu, gdzie jest największe zagrożenie i trwa zmaganie w obronie życia, jest starą chrześcijańską tradycją, żywą zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym - przypomina Ewa Kowalewska z Human Life International - Polska. - Wielki kult Maryi, Matki Chrystusa, łączy nasze bratnie Kościoły, a sprawa obrony życia jest uznawana za priorytetową. Z ruchami pro-life na Wschodzie bardzo pozytywnie współpracujemy już ponad 20 lat”.

Szacuje się, że każdego roku na skutek aborcji ginie ok. 50 mln dzieci. Obecnie liczba ofiar dochodzi do 2 mld. Jest ona w rzeczywistości znacznie większa, gdyż nie uwzględnia działania coraz popularniejszych ostatnio środków wczesnoporonnych oraz ofiar procedury „in vitro”. Trwa potężny atak na rodzinę. Coraz więcej krajów legalizuje eutanazję. Poświęcana ikona jest przeznaczona dla prawosławnego ruchu pro-life w Rosji, który rozpocznie pielgrzymkę. Głównym organizatorem i koordynatorem jest Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia - Human Life International – Polska.

ew/im / Jasna Góra

powrót do spisu treści

Karnawał z mnichami za murami opactwa w Tyńcu  

Benedyktyni z Tyńca zapraszają do swojego opactwa na karnawał z mnichami. To propozycja dla tych, którzy szukają wyciszenia i odpoczynku od zgiełku miasta, dla tych, których męczą huczne zabawy, oraz dla tych, co chcą pogłębić swój kontakt z Bogiem. Wydarzenie potrwa od 20 do 22 lutego.

„Pomysł zrodził się spontanicznie. W pewnym sensie jest rozwinięciem cieszącego się ogromnym powodzeniem „Antysylwestra". Wydarzenie jest propozycją dla tych, którzy chcą się wyciszyć i pragną zarazem pogłębić swoje życie duchowe” – mówi KAI Ewelina Drela z Benedyktyńskiego Instytutu Kultury „Chronić dobro”. „Będzie to czas modlitwy i refleksji, medytacji, lektury Pisma Świętego oraz, w razie potrzeby, rozmów z benedyktynami” – dodaje.

W ramach wydarzenia zaplanowano m.in. Msze św., medytacje, udział w konferencjach, zwiedzanie opactwa w Tyńcu z przewodnikiem. Natomiast 22 lutego w Środę Popielcową odbędzie się nabożeństwo z posypaniem głów popiołem. Zapisywać można się telefonicznie: 12 688 54 50 lub mailowo: recepcja@bik.benedyktyni.pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

led / Kraków

powrót do spisu treści

PATRON DNIA  

Św. biskupi Tymoteusz i Tytus (26 stycznia)  

Tymoteusz był wiernym i oddanym uczniem oraz współpracownikiem św. Pawła. Znał Pismo Święte i często się w nim rozczytywał. Wyróżniał się dobrymi obyczajami. Chrzest przyjął z rąk św. Pawła. Dlatego słusznie apostoł nazywał go swoim synem. Św. Paweł często posługiwał się Tymoteuszem i wysyłał go w trudnych i poufnych sprawach do poszczególnych gmin, które założył. Jego też wyznaczył biskupem Efezu. Dwa Pawłowe listy do Tymoteusza znajdują się w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Paweł wydaje mu najpiękniejsze świadectwo i daje pouczenia, jak ma rządzić Kościołem w Efezie. Tradycja głosi, że Tymoteusz miał ponieść śmierć męczeńską za Trajana z rąk rozjuszonego tłumu pogańskiego po tym, jak publicznie zaprotestował przeciwko krwawym igrzyskom.

Tytus znany jest wyłącznie z listów św. Pawła. Pochodził z rodziny grecko-rzymskiej, zamieszkałej w okolicy Antiochii Syryjskiej. Stamtąd bowiem zabrał go apostoł do Jerozolimy. Został ochrzczony przez św. Pawła. Obok Tymoteusza i św. Łukasza Ewangelisty Tytus należał do najbliższych uczniów św. Pawła. Towarzyszył mu w podróżach i na soborze w Jerozolimie. W swoich listach Apostoł oddaje Tytusowi najwyższe pochwały. Jeden zaś list skierował wyłącznie do niego. Tytus zmarł mając 94 lata. Według podania miał ponieść śmierć męczeńską w mieście Gortyna na Krecie za panowania cesarza Domicjana.

za: brewiarz.pl

powrót do spisu treści

26 stycznia w kalendarzu  

1924 – ur. abp Stanisław Szymecki, emerytowany metropolita białostocki,

1943 – w obozie w Dachau zmarł bł. bp Michał Kozal,

1950 – Indie proklamowały niepodległość,

1992 – rozpoczął się proces beatyfikacyjny 108 męczenników II wojny światowej,

1997 – zostało zarejestrowane Ogólnopolskie Stowarzyszenie Prasy Parafialnej,

1999 – Stolica Apostolska ogłosiła dekret o nowym rytuale egzorcyzmów,

2001 – po raz pierwszy obchodzono w Kościele w Polsce Dzień Islamu,

2003 – na Filipinach zakończyło się 4. Światowe Spotkanie Rodzin.

Redaktor wydania: Joanna Operacz